• Digital økonomi og forretningsmodeller

    Refleksjonsnotat: Digital økonomi og forretningsmodeller

    I dette kurset har vi gått igjennom mange ulike teknologier som snart kommer til å ta mer eller mindre del av vår hverdag. Det har også vært gøy å gå i dybden på hvordan disse teknologiene fungerer som for eksempel algoritmer og kunstig intelligens. I dette innlegget skal jeg fortelle litt med i dybden om hva jeg har lært i kurset og mine tanker om samfunnsutviklingen. Valgemnet Digital Markedsføring – Del 1 Foreleser Arne Krokan har tatt oss igjennom det kompliserte samspillet mellom teknologi, samfunn og organisasjoner. I forelesningene har vi gått igjennom de ulike delene av faktorene og hva de inneholder. Vi har tatt for oss ulike plattformer og…