• Digital Markedsføring

    Performance Marketing 101

    Du har sikkert hørt begrepet Performance Marketing før, men om du er litt usikker skal jeg i dette innlegge fortelle hva dette innebærer. Det finnes mange ulike definisjoner og tolkninger på hva Performance marketing er, men i følge Synlighet er Performance marketing også kjent som resultatbasert markedsføring. Det er en arbeidsmetode som er basert på målbar mlrkedsøfring der resultatene styrer aktiviteten. Det er en måte å tenke markedsføring på som går på tvers av det vanlige skille mellom medier, formater og prismodeller. Performance marketing har 4 «egenskaper» som definerer markedsaktiviteten som gjør det litt enklere å forstå hva dette dreier seg om: (1) Detaljert målretting og segmentering Performance marketing skal…